Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Administratorzy dróg publicznych powinni posiadać i aktualizować ewidencję dróg i obiektów mostowych, którymi zarządzają.


Czy to ważne?
Tak, na tyle ważne, na ile ważne jest rozporządzenie ;), ale nie tylko; dzięki właściwie wykonanej ewidencji, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, w każdej chwili będziecie mogli odpowiedzieć na pytania typu:
- ile m2 oznakowania poziomego jest do pomalowania na terenie gminy czy osiedla?
- ile znaków drogowych (pionowych) wymaga wymiany na ulicy X lub w całym mieście?
- jaka jest powierzchnia chodników wykonanych w dowolnym okresie?
- ile jest km dróg z podziałem na klasy, kategorie, rodzaj nawierzchni, datę wybudowania itp.


Możliwość wydruku map z dokładnym kilometrażem i kolorystycznym określeniem interesujacych nas w tym momencie odcinków, automatyczne tworzenie "książki drogi" czy błyskawiczne generowanie odpowiedzi na zaskakujące pytania - to dla jednostek zarządzających drogami... co najmniej przydatne.

Rozporządzenie MI z dnia 16 lutego 2005 r. Dz.U. Nr 67 z 25 kwietnia 2005r., poz. 582

§ 21. 1. Dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieobjętych ewidencją na podstawie dotychczasowych przepisów, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (do 9 maja 2007)

§ 21. 3. Aktualizacji ewidencji założonej i prowadzonej dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów na podstawie dotychczasowych przepisów należy dokonać w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (do 9 maja 2008)

Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2020 Andrzej Madaj