Nadzory

Pełnię funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uważam, że rolą inspektora nadzoru jest przede wszystkim niedopuszczenie do popełnienia błędu przez wykonawcę.

Dość często występujące "niedopatrzenia" w naszej branży:

  • profil podłużny - więcej załamań niwelety niż "w książce pisze",
  • ławy betonowe - zaniżona klasa betonu i grubość,
  • niewłaściwe uzupełnienie podbudowy pod warstwami bitumicznymi szczególnie gdy wymieniane są krawężniki,
  • beton asfaltowy - skład, grubość warstwy, równość,
  • więcej... na Waszej budowie :)

Nietety nie zawsze jakość robót jet zgodna z oczekiwaniami Inwestora.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że Wykonawca robót otrzyma wynagrodzenie niezależnie od tego czy w protokole odbioru będzie ocena "dostateczna" czy "bardzo dobra"
- taki szczegół, o który warto zadbać zatrudniając dobrą firmę nadzorującą.

Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2020 Andrzej Madaj