Organizacja ruchu

Wykonuję projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu wykonuje się dla oznakowania docelowego.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu wykonuje się na czas prowadzenia różnych robót (niekoniecznie drogowych).
W takim projekcie wyznacza się objazdy, ogranicza prędkość czy zwęża jezdnię. Po wykonaniu robót przywraca się poprzednio obowiązujące oznakowanie.

W ramach dokumentacji projektowej związanej z bezpieczeństwem i organizacją ruchu wykonuję w miarę potrzeb m.in.:
- pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego
- pomiary prędkości,
- obliczenia przepustowości,
- oceny warunków ruchu,
- prognozy ruchu.

Aktem prawnym określającym procedury związane ze zmianą organizacji ruchu, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2020 Andrzej Madaj