Zarządzanie drogami

Zarządzanie drogami to bardzo odpowiedzialne zajęcie, polegające nie tylko na pobieraniu opłat za zajęcie pasa drogowego. Generalnie, celem zarządców jest dążenie do doskonałego stanu administrowanych dróg.

Na podstawie Ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy min.:

  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
    oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;


Chętnie pomogę w powyższych kwestiach - proszę o kontakt

 

Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2020 Andrzej Madaj